آوریل 6, 2018

فلسفه پیدایش و رموز تخته نرد

فلسفه پیدایش و رموز تخته نرد فلسفه پیدایش و رموز تخته نرد: ۳۰ مهره : نشان گر ۳۰ شبانه روز یک ماه ۲۴ خانه : نشان […]
مارس 20, 2018

اصطلاحات ابتدایی تخته نرد

اصطلاحات ابتدایی تخته نرد گشاد دادن وقتی شما مهره ای را به صورت تک در خانه ای قرار میدهید  و حریف قادر است ان را بزند .   […]
مارس 10, 2018

تخته نرد را چه کسی و چرا اختراع کرد؟

تخته نرد را چه کسی و چرا اختراع کرد؟ در زمان پادشاهی انوشیروان خسرو، پادشاه هند «دیورسام بزرگ» برای سنجش خرد و دانایی ایرانیان و اثبات […]