مارس 10, 2018

تخته نرد را چه کسی و چرا اختراع کرد؟

تخته نرد را چه کسی و چرا اختراع کرد؟ در زمان پادشاهی انوشیروان خسرو، پادشاه هند «دیورسام بزرگ» برای سنجش خرد و دانایی ایرانیان و اثبات […]
سپتامبر 12, 2017
تخته نرد مدل ابر و باد

تخته نرد مدل ابر و باد از ریشه چوب گردو

تخته نرد مدل ابر و باد از ریشه چوب گردو این مدل سیار نفیس و زیبا از ریشه چوب گردو توسط هنرمندان سندجی ساخته شده که […]