فروشگاه اینترنتی تخته نرد 7 - فروش و خرید انواع تخته نرد
سبد خرید

۲٫۱ احتمال یعنی چه؟
احتمال یعنی شانس یا ریسک به وقوع پیوستن واقعه ای ( اتفاق). احتمال را می توان برای یک یا چند اتفاق محاسبه کرد. در اتفاق دراحتمال می تواند چند نتیجه داشته باشد. نتیجه هایی که در اثر اتفاق حاصل شده اند. به چند مثال توجه کنید:
مثال آ
احتمال آوردن ۶ با یک تاس چقدر است؟

این مثالی در محاسبه ی احتمال از یک واقعه ممکن است.
مثال ب
احتمال این که با یک تاس بتوان سه بار پشت هم ۶ آورد چقدر است؟
این مثالی در محاسبه احتمال از چندین واقعه است.


برای این که واقعه های مختلف را بتوان با احتمال توضیح داد، لازم است که بتوان با محاسبه ی ریاضی شانس و ریسک به وقوع پیوستن آن را حساب کرد.

مقدار احتمال را معمولا با عددی بین ۰ و ۱ نشان داده می شود:

۰ به این معنی است که اتفاقی نخواهد افتاد.۱ به این معنی است که حتما اتفاق خواهد افتاد.
هر چه آن عدد نزدیک به ۰ باشد احتمال اتفاق کمتر است.
هر چه آن عدد نزدیک به ۱ باشد احتمال اتفاق بیشتر است.

 توزیع احتمالِ متساوی
تاس انداختن مثال خوبی برای تعریف توزیع احتمال متساوی می باشد. وقتی تاس انداخته می شود احتمال آمدن هر خال به یک اندازه است.

با انداختن یک تاس شانس آمدن خال های ۱،۲،۳،۴،۵ و ۶ به یک میزان برآورد می شود. یعنی احتمال امدن هر خال به یک نسبت مساوی برای همه ی خال ها وجود دارد.۳;.۳;.

احتمال را به کمک روش تعریف احتمال حساب می کنیم.

 تعریف ریاضی عبارت ها

Slumpförsök: احتمال تصادفی
حاصل یک تلاش با حداقل دو شانس که از قبل قابل پیش بینی نباشد. بیرون کشیدن یک کارت از یک دسته ی کامل کارت نمونه ای از یک احتمال تصادفی است.
Utfall: نتیجه (عواقب)
حاصل یک تلاش را در این بخش نتیجه می نامیم. کارتی که از یک دسته کارت بیرون کشیدیم یک نتیجه است.
Händelse :اتفاق
اتفاق از یک یا چند نتیجه حاصل می شود. اگر از یک دسته کارت یک کارت بکشیم پس اتفاقِ ٌ کشیدن یک کارت دِل ٌ از ۱۳ نتیجه حاصل می شود زیرا در دسته کارت ۱۳ دل موجود است.
Gynnsamt utfall :نتیجه ی دلخواه
نتیجه ی دلخواه یعنی نتیجه ی مورد نظر از تمام تلاش ها. اگر بخواهیم یک کارت دل بکشیم پس ۱۳ نتیجه ی دلخواه داریم چون در دسته کارت ۱۳ دل وجود دارد.
Möjliga utfall: نتیجه ی ممکن
همان طور که از نامش پیداست نتیجه ی ممکن شامل مجموع تمام تلاش ها است.اگر از دسته کارت بخواهیم یک کارت بکشیم، نتیجه ی ممکن ۵۲ است چون تعداد کارت های یک دسته ۵۲ عدد است.

فروشگاه تخته نرد سون

فروشگاه تخته نرد سون به عنوان یکی از اولین فروشگاه های اینترنتی فروش تخته نرد در کشور با بیش از 5 سال فعالیت، با پایبندی به اصول کلیدی همچون خدمات رضایت مشتری و تضمین اصل‌ بودن تخته نرد کالا، موفق شده تا همگام با فروشگاه‌های مطرح، به یکی از بازارهای اینترنتی بازی و سرگرمی معتبر تبدیل شود.

ارتباط با ما

تهران ، سعادت آباد ، برج مینو ، واحد 20

مجوزها